Türkiye Bursa 16

Orhangazi, İznik Gölü

 

Pts - pzr 8.00 - 18.00

7/24 canlı destek
 

 

Tavuk Irk Gelişimi

Tavuk Irk Gelişimi (1)

Ev Kanatlılarının Kökeni ve Yetiştirme Tarihçesi

Tavuğun evcilleştirilmesi Güneydoğu Asya’da tarih öncesi çağlara kadar gider. Asil ve Malezya türlerinin bundan ta 3500 yıl öncesinde Malezya yarımadasında mevcut olduğu düşünülmektedir. Bugüne değin, Asyatik ırkların soyu tükenip gitmiş bir dev yaban tavuğu ırkından türediği kanıtlanamamış olduğundan, tüm evcil tavuk ırklarının kökeninde Bankiva yabani tavuğunun (Gallus gallus) yattığı kabul edilegelmiştir. Bu ırkın anayurdu ve dolayısıyla evcilleştirilme başlangıcı Asya’nın ılıman bölgelerine, esasen de Doğu Hindistan’a ve Malezya yarımadasına konumlanmaktadır. Tavuk İ.Ö. 1400 yıllarında Çin’e gelmiş ve oradan da batıya yayılmıştır. İsa’dan birkaç yy. öncesi itibariyle Mısır’da (ve öncesinde Çin’de) artık suni kuluçka yetiştiriciliğine geçilmiş durumdadır. Kesin olan şudur ki, tavukları Almanya’ya getiren Romalılardır. Ancak çok daha önceleri Asya kökenli kanatlıların Güneydoğu Avrupa üzerinden eski kıtaya intikal ettiği de kuvvetle muhtemeldir.

Tema stili

Layout Style

Background Image